Tuy nhiên, có một thực tế là, đa số các Website chia sẻ miễn phí đều đóng cửa nguyên nhân chính là do không có nguồn thu. Mặc dù NhacSong.Pro cũng có nguồn thu ổn định để nó có thể tự duy trì hoạt động. Tuy nhiên việc Donate của các bạn sẽ giúp NhacSong.Pro có động lực hơn, có thể phát triển lâu dài và bền vững hơn…

visibility
96
date_range
11-08-2021
person
NhacSong.Pro