Tải lời nhạc sống ra màn hình máy tính

 

Điện Thoại

Iphone

Laptop

Ứng dụng cho Laptop
Chỉ hổ trợ khi có wifi hoặc 3G Chúng tôi đã cố gắn đưa ứng dụng lên Apple Store nhưng đã bị điều luật của Apple từ chối nên không thể đăng app lên được mà chỉ có thể trực tiếp tại đây Có phiên bản lời nhạc offline và online

Cách tạo icon truy cập nhanh ngoài màn hình máy tính mà không cần tải về

 

Tags tìm kiếm