Hướng dẫn đăng lời nhạc từ file powerpoint lên trang lời nhạc sống nhacsong.pro

Lưu ý: Sau khi các bạn đăng bài hát thì khoản 24h giờ sau bên nhacsong.pro sẽ kiểm duyệt và xuất bản lời nhạc cho cộng đồng.

 

Tags tìm kiếm