Tặng bộ lời cổ nhạc khoản 1000 bài hát cho anh em

Lưu ý: Lời bài hát này do robot tạo ra có thể xẩy ra sai sót nên các bạn chỉ nên sủ dụng nhằm mục đích cá nhân không nên đi trình chiếu cho khách xem.

Phần mềm cần thiết: PowerPoint 2007 trở lên

Để giữ được truyền thống vọng cổ thì chúng tôi quyết định chia sẽ lại khoản 1000 bài hát được tông hợp trên internet rồi tạo thành file PowerPoint bằng máy tính để gửi đến quý anh/chị gần xa có những lời nhạc vọng cổ dùng để luyện tập và để duy trì nền văn hóa vọng cổ truyền thống của Việt Nam.

Tải về: Bấm vào đây

Tags tìm kiếm