Kết nối với điện thoại điều khiển karaoke từ xa cho laptop, tv

Để điều khiển và hát karaoke từ xa bằng điện thoại thì bạn cần có một thiết bị cài sẳn chrome hoặc cốc cốc sau đó truy cập vào đường dẫn như sau:

  1. Laptop, Tv, Android Tv box ... : https://nhacsong.pro
  2. Điện thoại, máy tính bảng: https://nhacsong.pro/rm

1. Khi Laptop truy cập trang chủ bạn sẽ thấy mã qr code và một mã số để kết nối cho điện thoại

2. Điện thoại bạn có thể sử dụng trình quét mã vạch hoặc truy cập trang https://nhacsong.pro/rm rồi nhập mã số vào rồi ân kết nối

3. Khi kết nối thành công trên màn hình laptop sẽ hiên thị thành công

4. Bây giờ bạn có thể dùng điện thoại để tìm bài hát và phát nhạc

Tags tìm kiếm