Hướng dẫn nâng cấp phiên bản nhạc sống pro offline từ 2.0 lên 2.1

Như các bạn đã biết do server thường xuyên bị hacker tấn công nên máy chủ cài thêm nhiều tường lửa để chặn hacker cho nên vì thế phần mềm offline củng bị ảnh hưởng chức năng cập nhật online, vì thế chúng tôi cho ra phiên bản cập nhật để giúp các bạn có thể cập nhật nhạc mới bình thường trờ lại.

Nội dung phiên bản mới 2.1

  1. Sửa lỗi cập nhật nhạc mới
  2. Hiễn thị nhạc mới nhưng không mở được

Tải về bản cập nhật: Tại đây

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản từ 2.0 lên 2.1 lời nhạc sống pro offline

Bước 1: Mở thư mục chứa phần mềm lời nhạc sống offline

Bước 2: Vào thư mục "rescources" tiếp tục vào thư mục "app"

Bước 3: copy file vừa tải có tên là "CapNhatPhienBan2.1.zip" vào đây

Bước 4:  Phải chuột chọn "Extract Here" vậy là xong

Tags tìm kiếm