Cách gỡ bỏ chặn quảng cáo trên Nhạc Sống Pro

Cách tắt AdBlock chặn quảng cáo

Tuy AdBlock rất hữu ích nhưng một số nội dung không chạy được trên trình duyệt có cài tiện ích chặn quảng cáo này, vì vậy đôi lúc bạn cần tắt AdBlock khi cần thiết.

Cách tắt Adblock hoặc xóa khỏi trình duyệt

Bước 1: Bạn mở trình duyệt đã được cài đặt AdBlock:

  • Chrome: Nhấp vào [] ở góc trên bên phải màn hình, chọn [More tools] (Công cụ khác), và chọn [Extensions] (Tiện ích mở rộng).
  • Firefox: Nhấp vào [☰], sau đó chọn [Add-ons] (Tiện ích mở rộng).

Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1 bạn tìm và nhấp vào AdBlock.

Cách tắt AdBlock

Bước 3:

- Tắt AdBlock

  • Chrome: Kéo thanh trượt chuyển thành màu xám bên phải AdBlock để tắt.
  • Firefox: Nhấp vào [Disable] (Tắt) bên phải tiện ích chặn quảng cáo.

Xóa hoặc tắt AdBlock

- Xóa AdBlock

  • Chrome: Nhấp vào [Remove] (Loại bỏ).
  • Firefox: Nhấp vào [Remove] (Loại bỏ).

Bước 4: Đóng và mở lại ứng dụng để hoàn thành việc thay đổi trên trình duyệt. AdBlock sẽ bị tắt cho tới khi bạn mở lại. 

Cách tắt  Adblock trên một trang web

Bước 1: Mở trình duyệt (Ví dụ bạn muốn tắt AdBlock trên Chrome thì bạn sẽ truy cập trang web trên trình duyệt này.)

Bước 2: Truy cập vào trang web mà bạn muốn tắt AdBlock.

Nhấp vào biểu tượng bàn tay

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng AdBlock ở góc trên bên phải màn hình bạn sẽ thấy một menu thả xuống, tìm và chọn [Don't run on pages on this domain] (Không chạy đối với trang web trên miền này).

 Tìm và chọn [Don't run on pages on this domain]

Lúc này trang web sẽ tải lại và biểu tượng bàn tay chuyển thành màu xanh là hoàn tất.

Biểu tượng bàn tay chuyển thành màu xanh

Tags tìm kiếm